Manuel
Lourenzo

Forzas eléctricas
 Teatro
 2007
 Peza incluída no libro "Eléctricas"
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Diversos interiores e exteriores (cripta, xardín, teatro; montañas, río; Pazo de Raxoi...)
 3 feminina/s e 3 masculina/s
 Orestes, fillo de Clitemnestra, ansía chegar á Presidencia da Xunta de Galicia para desbancar a Existo, amante de súa nai

 1986
 Aula de Teatro de Caixa Galicia (Santiago de Compostela)
 Compañía Luís Seoane
 Manuel Lourenzo