Manuel
Lourenzo

O hóspede escandinavo
 Narrativa (Novela curta)
 decembro de 2009
 Edicións Espiral Maior