Manuel
Lourenzo

A sensación de Camelot
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 1995
 Asociación Sócio-Pedagóxica Galega