Manuel
Lourenzo

Últimas faíscas de setembro
 Teatro
 2000
 Deputación da Coruña. Premio Rafael Dieste, 1999
 Deputación Provincial da Coruña
 A Coruña

 Teatro textual
 Drama
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Apartamento. Balneario.
 1 feminina/s e 3 masculina/s
 Unha muller chamada Medea chega a un balneario de Corinto procurando descanso.