Manuel
Lourenzo

Santuário
 Poesía
 1983
 Premio Celso Emilio Ferreiro do Concello de Vigo en 1982. Concello de Vigo