Manuel
Lourenzo

O segredo da Illa Troneira
 Teatro
 1986
 Cadernos da Escola Dramática Galega