Manuel
Lourenzo

O circo da medianoite
 Teatro
 1997
 Peza incluída no libro "O Circo da medianoite / Maremia / As Actas Escuras"
 AS-PG / A Nosa Terra
 Vigo

 Teatro textual
 Comedia
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Diversas salas dun hospital.
 3 feminina/s e 7 masculina/s
 Nun mesmo cuarto do Hospital dos Mareados coinciden diversos personaxes e escritorxs.