Manuel
Guede

Da avaricia, a luxuria e a morte, de Ramón Valle-Inclán
 Tradución (Teatro)
 setembro de 2018
 Edicións Positivas