Manuel
Guede

A función do tequila
 Teatro
 2011
 XV Premio de Teatro Rafael Dieste, 2011
 Deputación da Coruña
 A Coruña

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Int. Sala de visitas dun hospital psiquiátrico
 4 feminina/s e 3 masculina/s
 Un asasino mexicano recluído nun psiquiátrico é inducido ao suicidio por un axente do servizo secreto americano