Manuel
Forcadela

Lacan en Compostela
 Ensaio
 xuño de 2023
 Edicións Laiovento