Manuel
Ferreiro

Os trobadores da Terra de Betanzos
 Ensaio
 agosto de 2023
 Biblos