Manuel
Ferreiro

Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997)
 Edición crítica (Biografía)
 abril de 2021
 Fundación Manuel María
 Freixeiro Mato, Xosé Ramón