Manuel
Ferreiro

Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas)
 Edición crítica (Poesía)
 2017
 Real Academia Galega