Manuel
Ferreiro

Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana
 Edición crítica (Poesía)
 2017
 Deputación da Coruña