Manuel
Ferreiro

O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907)
 Divulgación
 2007
 Universidade da Coruña