Manuel
Ferreiro

Eduardo Pondal, o cantor do eido noso
 Ensaio
 2017
 Edicións Laiovento