Manuel
Ferreiro

¡Mal ollo!... Comedia de ambente mariñeiro
 Teatro (Edición crítica)
 2004
 Universidade da Coruña. Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado. Comedia de ambiente mariñeiro de Cándido González. Primeiro Premio Castelao do Centro Galego de B. Aires 1952-1953
 Fraga Rodríguez, Xan M.Tato, Laura
 BAT Francisco Pillado Mayor / UdC
 A Coruña

 Teatro musical
 Comedia
 media
 Int. Taberna de aldea. Ext. Praia. Ext.Fraga
 4 feminina/s e 10 masculina/s
 Unha moza namorada dun mariñeiro teme que o seu romance perigue por causa dun mal fado