Manuel
Ferreiro

A investigación sobre Pondal e o achamento d'Os Eoas. Memoria persoal dunha pesquisa
 Ensaio
 2006
 Revista Grial, 171