Manuel
Ferreiro

Eduardo Pondal: Poesía galega completa III. Poemas Manuscritos (edición)
 Edición crítica (Poesía)
 2002
 Sotelo Blanco Edicións