Manuel
Ferreiro

Eduardo Pondal: Poesía galega completa II. Poemas impresos (edición)
 Edición crítica (Poesía)
 2001
 Sotelo Blanco Edicións