Manuel
Ferreiro

Eduardo Pondal: Poesía galega completa I. Queixumes dos pinos (edición)
 Edición crítica (Poesía)
 1995
 Sotelo Blanco Edicións