Manuel
Ferreiro

Pondal e os Queixumes
 Xornalismo
 2003
 Edición dixital. Artigo publicado, con recortes, en La Voz de Galicia, 3-4-2002 [Cultura, p. 31].