Manuel
Ferreiro

Gramática Histórica Galega. Volume II. Lexicoloxía
 Divulgación (Lingua)
 1997
 Edicións Laiovento