Manuel
Ferreiro

Gramática Histórica Galega. Volume I. Fonética e Morfosintaxe
 Divulgación (Lingua)
 1995
 Edicións Laiovento