Manuel
Ferreiro

As cantigas de Rodrigu'Eanes de Vasconcelos (edición e estudo)
 Edición crítica (Poesía)
 1992
 Edicións Laiovento