Manuel
Cabada Castro

O Carballo de Padroso
 Libro homenaxe
 xuño de 2023
 Ir Indo Edicións