Manuel
Cabada Castro

No día da patria
 Xornalismo (Artigo)
 xullo de 2017
 Artigo publicado no Faro de Vigo o 20 de xullo de 2017