(1933 - 2009)

Manoel
Riveiro Loureiro

O coronel ten a quen lle escribir
 Teatro
 1989
 Edicións Xerais
 Xerais. Os libros do CDG.
 Vigo

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Teatro realista
 curta
 Int. Cuarto. Vivenda militar.
 1 masculina/s
 Un coronel en plena bebedela escribe unha carta con todas as súas inquedanzas.

 1988
 Teatro Principal (Santiago de Compostela)
 Compañía Ernesto Chao
 Eduardo Alonso