Luz
Darriba

Abril
 Narrativa (Novela)
 outubro de 2020
 Belagua Edicións