Luís
Lamela

A loita dos perdedores. Razón e xénese da guerrilla antifranquista en Galiza
 Ensaio (Historia)
 outubro de 2023
 Edicións Laiovento