Luís
G. Soto

Carvalho sempre. Alustres de vida e obra
 Ensaio
 novembro de 2020
 Edicións Espiral Maior
 Roca, Tareixa