Luís
G. Soto

O Mar do Norte/Die Nordsee, de Heinrich Heine
 Tradución (Poesía)
 marzo de 2015
 Edición bilingüe alemán-galego. Contén: estudo introdutorio, tradución e notas. Edicións Espiral Maior