Luís
G. Soto

Aristóteles
 Ensaio
 setembro de 2003
 Baía Edicións