Luís
G. Soto

Paz, guerra e violencia
 Ensaio
 abril de 2003
 Edicións Espiral Maior