(1962 - 2020)

Lino
Braxe

O amargo camiño de Walter de Outono
 Teatro
 1993
 Peza incluída en "O camiño das estrelas", con textos de Manuel Lourenzo ("Peregrinos", "Muller", "Cego", "Rapaza", "Nai produtora" e "Actores"), Xesús Pisón ("Antoine de Levaillant" e "María e Flora"), Lino Braxe ("O amargo camiño de Walter de Outono") e Flor Maceiras ("Que algum dia o desastre estoupe em frio") Clube Teatral Elsinor. Boiro, Casa da Cultura