Lino
Braxe

A actriz
 Teatro
 1991
 Cadernos da Escola Dramática Galega. Obra gañadora do Concurso de Teatro Breve do Facho en 1991