Justo
Beramendi

O esquecido mentor de Nós. Escolma de textos, 1900-1929. Antonio Losada Diéguez
 Edición crítica (Ensaio)
 novembro de 2020
 Editorial Galaxia