Justo
Beramendi

Vicente Risco no nacionalismo galego. II. Escisión-unidade-escisión
 Ensaio
 1981
 Edicións do Cerne