Justo
Beramendi

A Galicia Autónoma. Os primeiros pasos da autonomía
 Ensaio
 2008