Justo
Beramendi

De provincia a nación. Historia do galeguismo político
 Ensaio
 2007
 Premio AELG 2008 - Ensaio