Justo
Beramendi

A autonomía de Galicia
 Ensaio
 2005
 Museo do Pobo Galego