Justo
Beramendi

Vicente Risco no nacionalismo galego. I. Das orixes á afirmación plena
 Ensaio
 1981
 Edicións do Cerne