Juan Ramón
Martínez Barbosa

Santa Mariña de Baíña e o Eremitorio de San Cosme. Aproximación histórica
 Divulgación
 2008
 Coautor con Xoán Martínez Tamuxe