Juan Ramón
Martínez Barbosa

Memoria Histórica da capela da Madanela no Monte da Pedrada e vestixios dunha fortaleza
 Divulgación
 2007
 Coautor con Xoán Martínez Tamuxe