Jorge Emilio
Bóveda

TEORÍA FICCIONADA DO ESCASO MÉRITO CONCEDIDO A UNHA PONTE
 Narrativa (Relato)
 2008