Isabel
Soto

Na casa da esperanza. Agustín Fernández Paz
 Libro homenaxe
 2014
 Fundación Otero Pedrayo