Isabel
Soto

María Victoria Moreno. Sementadora de futuro
 Biografía
 marzo de 2018
 Edicións Xerais
 Senín, Xavier