Isabel
Soto

Mal de escola, de Daniel Pennac
 Tradución (Narrativa)
 2008
 Edicións Xerais. Tradución do francés
 Senín, Xavier