Isabel
Soto

A clase, de François Bégaudeau
 Tradución (Narrativa)
 2008
 Edicións Xerais. Tradución desde o francés
 Senín, Xavier