Isabel
Soto

A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil
 Ensaio
 agosto de 2008
 Edicións Xerais
 Roig, Blanca-Ana